Aldatma Durumunda Çocuğun Velayeti Kime Verilir?

Velayet, çocuğun hukuken temsil edilmesi için öngörülmüş bir kavramdır. Çocuğun sağlıklı büyüyebilmesi ve ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için hukuken var olan velayet kavramında, anne ve babanın evlilikleri devam ettiği müddetçe velayet ikisine de aittir. Fakat bazı durumlarda bu hak, çiftlerden alınabilmektedir. Bunlardan birisi ise aldatmadır.

Aldatma, çiftlerin evlenirken verdikleri sözlere uymamaları ile görülmekte ve çocuklar üzerinde hak kayıplarına yol açmaktadır. Velayet konusunda mahkeme karar verirken ilk önce çocuğun yaşını göz önünde tutmaktadır. Ayrıca anne bakımına ihtiyaç duyan çocuğun anneden alınıp, babaya verilmesi de çocuğun geleceğine zarar verebileceğinden velayet kararı alırken çocuğun geleceği de göz önünde bulundurulur. Türk hukuk uygulaması genel olarak 7 yaşına kadar velayeti anneye verebilmektedir.

Boşanma kararı ile velayet kavramı birbirinden farklı iki kavram olduğu için zina ile velayeti ilişkilendirmek hukuka göre yanlıştır. Velayet kararı verilirken mahkeme tarafından dikkat edilecek en önemli husus çocuğun geleceği olacağından, velayet ile aldatmayı ayırmak önem arz etmektedir. Bu sebeple, aldatan kişi çocuğun velayetini alabileceği gibi aldatılan kişi de çocuğun velayetini almada söz sahibidir.

Örneğin, annenin zina etmesi ile velayetin anneye verilmesini engellememektedir. Bu sebeple, velayetin çiftlerden birine verilmesinde sadece çocuğun yararı düşünülmektedir. Buna ek olarak, mahkeme velayet kararı verirken sadece kendine göre karar vermemekte aynı zamanda çocuğa kimde kalmak istediğine dair sorular sormaktadır. Böylece en doğru velayet atama işlemi yapılmaktadır.

Kaynak : http://devrimbozkurt.av.tr/soru/category/bosanma-aile/