Alışveriş Yapmanın Faydaları Var Mıdır?

Alışveriş Yapmanın Faydaları Var Mıdır?

Alışveriş yapmak popüler kültürün insan üzerinde bir yansımasıdır. Üzerinde birçok çalışma yapılmış olup günümüzde hala popülerliğini koruyan bir konudur. Çünkü üretim çılgınlığı tüm hızı ile devam ederken tüketim çılgınlığı da buna ayak uydurmak zorundadır. İktisadın temel bir kuralı vardır: “Her arz kendi talebini üretir.” Bunun anlamı üretici firmalar ürettikleri ürünleri mutlaka satmak zorundadırlar demektir.

Modern çağın bölünmüş yapıları: İnsanlar

Gittiğimiz her şehirde karşımıza mutlaka bir sürü AVM çıkacaktır. Bu da beraberinde birçok tartışmaya sebep olmaktadır. Küçük esnaf öldü mü? Ya da şehrin silueti ve tarihi dokusu bozuldu mu? Ancak bunlardan daha önemlisi Alışveriş Yapmanın Faydaları Var Mıdır?insan dediğimiz mekanizma bu kaosun içerisinde nerede yer almaktadır? İşte buradaki ironi şudur: Nasıl ki AVM’ler birçok dükkandan oluşmaktadır işte insan da bu yapılar gibi parça parça olmuştur. İnsan Marks’ın yabancılaşma kuramı bağlamında hem ürüne, hem emeğe hem kendine karşı yabancılaşmıştır. Bu da insanın zihin ve kol emeğinin ayrışmasına ve bu bağlamda insanın gerçek anlamda entelektüel üretim yapamamasına sebep olmaktadır.

Alışveriş yapmanın faydaları var mıdır?

Elbette vardır ancak bir elin parmağını geçmeyecektir. Çünkü toplumu oluşturan bireyler ihtiyaçlarına ve tercihlerine göre hayatlarını idame ettirirler. Yani bir kişinin elinde cep telefonu varsa ve tüm işlerini onunla görebiliyorsa onun bir telefon alma ihtiyacı yoktur. Ancak kapitalist sistem ona yeni model bir cep telefonu alma ihtiyacı dayatır. Ve birey de yeni model bir cep telefonu alıp almama konusunda tercih yapmak zorunda kalır. Burada bir fayda söz konusu değildir. Yapılan bilimsel araştırmalara göre kadınlar alışveriş yaparak stres atmaktadırlar. Gözle görünen tek faydası budur.