Endüstri Özellikleri Taşıyan İşletmelerin Özellikleri Nelerdir?

Endüstri Özellikleri Taşıyan İşletmelerin Özellikleri Nelerdir?

Hammaddelerin, yarı mamül ya da mamül şekle getirilmesi işlemine üretim denir. Üretim de kullanılan tekniğe de, endüstri ya da sanayi ismi verilir. Dünya’da ve Türkiye’de endüstri alanında faaliyet gösteren birçok kuruluş, fabrika vardır. Endüstri özellikleri taşıyan işletmelerin özellikleri nelerdir? Bu kuruluş ve fabrikalar, bir takım özelliklere sahip işletmelerdir. Endüstri alanının birçok çeşitliliği bulunur. Ülke ekonomisini en çok etkileyen faaliyetlerden bir tanesi olması sebebiyle, endüstri alanının önemi çok büyüktür.

Endüstri Özellikleri Taşıyan İşletmelerin Özellikleri Nelerdir?

Türkiye’deki Endüstri Fabrikaları Nelerdir? Ne Üretirler?

Ülkemizde, bu alanda faaliyet gösteren birçok köklü işletme bulunuyor. Şuanda ülkemiz de 30’a yakın şeker fabrikası bulunmakta. Bu fabrikalar seri olarak şeker pancarı üretiyorlar. Şeker pancarları kıyı kesimlerin dışında her yerde yetişebilir. Bu sebepten fabrikalar kıyı kesimlerinin dışındaki alanlarda kurulmuşlardır. Çay fabrikaları ise, herkesin bildiği gibi Trabzon ve Rize bölgelerinde yer alıyor. Tütün fabrikaları, un fabrikaları, ay çiçek yağı fabrikaları, konserve ve salça fabrikaları, Süt ürünleri fabrikaları da Türkiye’de bulunan diğer fabrikalar arasındadır. Bu fabrikaların tamamı sanayi alanında faaliyet göstermektedir. Yani, Türkiye sanayileşme açısından zengin bir ülkedir.

İşletmelerin Özellikleri ve Kalite Standartları

Türkiye’de, sanayi alanında faaliyet gösteren işletmelerin çoğunluğu büyük ve köklü işletmelerdir. Devlete ait olan işletme sayısı oldukça azdır. Endüstri özellikleri taşıyan işletmelerin özellikleri nelerdir? Bu tür işletmelerde işçi sayısı memur sayısından oldukça fazladır. İşletmeler büyüklükleri açısından dörde ayrılır. Mikro işletmeler, küçük işletmeler, orta işletmeler ve büyük işletmeler şeklinde sıralanır. Mikro boyuttaki işletmelerin, çalışan sayısı 10 kişiden az ve ciroları 2 milyon Euro’ya kadardır. Küçük boyutta olan işletmelerin işçi sayısı 50’den az ve ciroları 10 milyon Euro’ya kadardır. Orta boyutlu işletmelerin çalışan sayısı 250’den azdır ve ciroları 50 milyon Euro’ya kadardır. Bu rakamların üzerinde olan işletmeler ise büyük işletmeler olarak nitelendirilir.