Endüstri Sebebiyle Oluşan Zararlar Nasıl Önlenebilir?

Endüstri hayatımıza birçok yenilik ve gelişim getirmesinin yanında olum pek çok faktörü de ortaya çıkarmaktadır. Sanayi sebebiyle ortaya çıkan kirli atıklar sağlık yönünden hepimizde risk durumu yaratır. Bunun yanı sıra fabrika bacalarından yayılan dumanlar havaya zarar vererek bizlerin yaşam alanını kısıtlamaktadır.

Bu durum sadece sanayi alanında değil birçok alanda aynıdır. Fakat bu işin sorumlusu yine biz yani insanlarız. Çünkü olaya sadece kendimizin ne kadar kazanacağı açısından bakmaktayız. Kendimize en büyük kötülüğü yine kendimiz yapmaktayız. Sanayi bacalarından yayılan dumanlar havayı olumsuz yönde etkilemekte ve ozon tabakasının delinmesini hızlandırmaktadır. Ozon tabakasının delinmesi zararlı güneş ışınlarının doğrudan dünyamıza girmesine sebep olur. Bu yönden insan sağlığını bozmakta ve yaşanılan hayatı kısaltmaktadır.

Sanayi alanında bulunan kişilerin bu durumu önlemek amacıyla bazı önlemler almalıdır.

Endüstri Sebebiyle Oluşan Zararlar Nasıl Önlenebilir?

Bu zararlar basit gibi görünse de hayat için büyük risk arz etmektedir. Yetkili kişilerin bu konunun üstesinden gelmesi için bazı çalışmalar yapması gerekmektedir.

Öncelikle sanayiden çıkan atıklar geri dönüşüm kampanyasıyla insanların hayatlarını etkilemeyecek bir duruma sokulmalıdır. Çünkü bu atıklar doğaya ve insana birçok zarar vermektedir. Çevre de yayılmasını en çok tetikleyen olay atıkların düzensiz ve özensiz bir biçimde dökülmesidir. Hâlbuki bu atıklar dökülen bölgede yaşayan canlılar tarafından yayılmakta ve bu durum hem insanlara hem de diğer canlılara zarar vermektedir.

Diğer mesele de havaya yayılan kirli dumandır. Hepimizin bildiği gibi sanayi olan bir bölgeden geçtiğimizde etrafa simsiyah duman yayılmaktadır. Biz her ne kadar farkına varamasak da bu duman içerisinde birçok kimyasal barındırır. Bu kimyasal dumanlara maruz kalan bir kişi bir süre organlarında -özellikle ciğerlerinde- birçok hasar olduğunun farkına varır. Bu durumun önüne geçilmesinin en iyi yolu gelişmiş özelliklere sahip filtreleme sistemi kullanmaktır. Böylelikle hem insanlar hem de diğer canlılar için temiz bir yaşam alanı elde edilecektir.