Kösem Sultan

Kösem Sultan

Osmanlı tarihinin en etkili, en çok bilinen ve en güçlü kadını olarak kabul edilen Kösem Sultan, gün ve ay olarak kesin tarih bilinmese de 1590 yılında dönemin Bosna Eyaleti’nde dünyaya gelmiştir. Doğum adı Anastasya olan Kösem Sultan, 14 yaşında Topkapı Sarayı’na gönderilmiş ve imparatorluğun tarihi baştan yazılmıştır.

17. yüzyılın başlarında saraya gelir gelmez I. Ahmed’in dikkatini çeken Kösem Sultan, bu fırsatı iyi değerlendirerek hasekilerin arasındaki yerini almıştır. Haseki, padişaha en yakın kadınlara verilen ve sarayda yaşayan bir kadının alabileceği en kıdemli ünvanlardan biriydi. Hasekilerin kendilerine özel odaları, kıyafetleri, kürkleri, mücevherleri ve daha pek çok eşyası olabildiği gibi emirlerine cariyeler ve gerektiğinde askerler veriliyordu. Tüm bunlara sahip olma hakkını elde eden Kösem Sultan, diğer tüm hasekileri de geride bırakarak I. Ahmed’e en yakın kadın olarak hayatını sürdürmüştür. I. Ahmet’in 27 yaşında gerçekleşen erken vefatından sonra tahta en yaşlı aile üyesinin geçmesi konusunda getiriilen kural sebebiyle I. Ahmed’in kardeşi I. Mustafa padişah oldu ve Kösem Sultan ile çocuklarını saraydan uzaklaştırdı. Uzun süre sürgün hayatı yaşayan Kösem Sultan, II. Osman Yeniçeriler tarafından öldürülerek tahttan indirildiğinde sıranın oğlu IV. Murad’ta olduğunu biliyordu ve onu padişah ilan etmek için saraya doğru yola çıktı. Bu sayede kendisi de valide sultan ünvanını elde ederek gücüne güç katmaya devam ediyordu. IV. Murad’ın tahta çıktığında sadece 11 yaşında olması, Kösem Sultan’ın bazı konularda devlet yönetimine etki etmesini zorunlu kıldı. Bu şekilde IV. Murad’ı eğiten Kösem Sultan, oğlunun zamansız ölümü ile sarsılsa da diğer oğlu I. İbrahim tahta çıktığında da aynı etkinliği gösterdi. Hatta Kösem Sultan’ın dönemi torunu IV. Mehmet dönemini bile kapsamaktadır.