Mortgage Başvurusu Yapmadan Cevaplamanız Gereken Bazı Sorular

Mortgage nedir?

İnsanların ev sahibi olmasını kolaylaştırmak amacıyla kurulmuş bir finansal sistemdir. Mortgage kredisi veren kuruluş sağlamış olduğu kredi karşılığında ilgili konut üzerinde ipotek kurma hakkına sahip olur. Kredi veren kuruluşun ipotek kurmadaki amacı vermiş olduğu mortgage kredisini güvence altına almaktır. Kredi veren kuruluş kredi kullanıcısının borcunu ödememesi veyahut ödeme güçlüğüne düşmesi halinde bu ipotek sayesinde konutu satışa çıkarabilir. Böylece kredi veren kuruluş ödenmeyen taksitleri tahsil etmiş olur.

Mortgage kredisi yalnızca konut almak için mi kullanılır?

Mortgage kelimesinin Türkçedeki karşılığı ipotek kurma demektir. Dolayısıyla konut sahibi olmak isteyenlerin yanı sıra diğer emlak ve gayrimenkuller (işyeri, arsa, tarla, arazi vb.) için de mortgage kredisi kullanabilirsiniz.

Mortgage kredisi kullanırken tüketicinin dikkat etmesi gerekenler nelerdir?

Kredi kullanıcısının ödeyeceği taksitler ile gelirinin mutlaka dengeli olması gerekir. Mortgage kredisi kullanacak kişi öncelikle kredi veren kuruluşun şartlarını çok iyi araştırmalıdır. Kredinin kapsamında olan tüm masrafları da göz önünde bulundurmak da yarar sağlayacaktır.

Mortgage kredisi için en uygun vade süresi ne kadardır?

Kredi kullanıcının alacağı konuta ve ödeme gücüne göre en uygun vade değişiklik arz edecektir. Kredi kullanıcısının ödeyeceği faiz miktarının vadeye göre yükseleceğini göz önünde bulundurmak yararlı olacaktır. Dolayısıyla 10 yıldan daha az süreli vadenin uygun olacağı aşikardır.

Mortgage kredi kapsamında neler var?

Mortgage finans sisteminde asıl amaç tüketicilerin konut sahibi olmasını sağlamaktır. Ancak sistem bunun yanı sıra konutun tüketiciye kiralanmasını, iktisap edilmiş konutun ipotek edilmesi yoluyla kredi verilmesini, var olan kredilerin yeniden yapılandırılmasını ve konutun yapım aşaması veya tadilatında kredi verilmesini de kapsamaktadır.

Hangi gayrimenkuller mortgage kapsamında yer almaz?

Ticari amaçlarla edinilmiş konutlar veyahut tüzel kişilerce alınacak gayrimenkuller bu finansal sistem kapsamında yer almaz.

Mortgage kredisi kapsamında yer alan gayrimenkulün özellikleri nelerdir?

Finansal sistem kapsamında alınacak konut kat mülkiyeti veyahut kat irtifaklı olmalıdır. Zira konutun deprem yönetmeliğine uygun bir konut olmasının yanı sıra konut üzerinde herhangi bir kısıtlama şerhi ya da haczi bulunmamalıdır.

Konut üzerinde kat irtifakı veyahut kat mülkiyeti tesisi ne demektir?

Gayrimenkul tamamlanmadan önce kurulursa kat irtifakı, tamamlandıktan sonra kurulursa kat mülkiyeti söz konusu olur. Kat mülkiyeti ya da irtifakı iskan izninden sonra kurulur.

Mortgage kredisi için başvuru yaptığım bankadan olumsuz cevap alınması başka bankaya başvuruyu etkiler mi?

Kredi veren her kuruluşun kendisine göre risk planları söz konusu olup, kredi verme aşamasında da farklı şartları bulunabilmektedir. Dolayısıyla bir kredi veren kuruluşa olan başvurunuzla ilgili olumsuz cevap almanız diğer kredi veren kuruluşlara başvurunuzu engellemez.

Mortgage kredisi aylık taksitleri aylık gelirime oranlı mı olmalı?

Mortgage finansal sistemi kapsamında kullandığınız kredinin aylık taksitleri aylık gelirinizin en fazla % 50 si kadar olabilir.